Mexico City - dark banner


אחרי תקופה קצרה של פעילות בשנים תשס”ב – תשס”ג, חזרה תורה מציון לפעול מקסיקו סיטי בשנת תשע”ה. הכולל ממוקם בקהילת יבנה שבשכונת אינטרלומס ופועל בתוך בי”ס יבנה ובקהילת יבנה. בית הספר כולל תלמידים מגילאי גן עד י”ב. רוב העבודה של השליחים היא עם תלמידי התיכון ועם חברי הקהילה.

רב קהילת יבנה משמש גם כראש הכולל. השליחים פותחים את היום עם סדר בוקר פנימי, ובשאר היום הם לומדים בחברותות אחד-על-אחד עם התלמידים ועוזרים בשיעורי עברית. בשעות אחר הצהריים הם לומדים עם חברי הקהילה, משתתפים בפעילות בני עקיבא ובפעילויות שונות לנוער. הם גם מארגנים אירועים מיוחדים, פעילויות לחגים ושבתונים.

הבחורים פועלים גם בבית הכנסת רמת שלום בשכונה הסמוכה, שם הם לומדים בחברותא עם חברי הקהילה.

עד כה קהילת מקסיקו סיטי אירחה 14 בחורים, וראש כולל אחד: הרב נחום ורבקה נריה (תשס”ב-תשס”ג). כיום הכולל מנוהל על ידי הרב גיא טל והבחורים הנוכחיים הינם עומר חמו ודניאל פרידמן

בקרו אותנו בפייסבוק

ראש כולל מקומי:
הרב גיא ופנטיה טל (הר המור)

בחורים:
עומר חמו (אור עציון)
דניאל פרידמן (עכו)

 

 

שליחי העבר

 

תשע”ח

תשע”ז

תשע”ו

תשע”ה

ראש כולל מקומי:
הרב גיא ופנטיה טל (הר המור)
בחורים:
יאיר פנחס זיני (אור וישועה, חיפה)
אייל ניסים (מעלות)
ראש כולל מקומי:
הרב גיא ופנטיה טל (הר המור)
בחורים:
נדב ארז (חולון)
מעוז גרוסמן (חולון)
ראש כולל מקומי:
הרב גיא ופנטיה טל (הר המור)
בחורים:
עמית תורג’מן (עכו)
יונתן הלל (עכו)
ראש כולל מקומי:
הרב גיא ופנטיה טל (הר המור)
בחורים:
אביאל דור פז (שעלבים)
יובל גודיס (חוסן-פדואל)

תשס”ג

תשס”ב

ראש כולל:
הרב נחום ורבקה נריה (הכותל)
בחורים:
אורי סרי-לוי (תקוע)
יוסי שוורץ (תקוע)
גלעד תירם (ירוחם)
ראש כולל:
הרב נחום ורבקה נריה (הכותל)
בחורים:
אסף גרוס (חיספין)
זאב גולדברג (שעלבים)
אייל מעודה (אור עציון)

12373360_503417749839156_6589123304260730516_n11226545_503417836505814_3019271626368594569_n12314038_503417723172492_8431439422915389092_n12342872_503417813172483_5894647296495908187_n12345527_503417729839158_1982244262592947218_n12346306_503417719839159_6463715234755984182_n12362752_502564723257792_7483970011368378497_o12140937_502564526591145_7261781662603004129_o12188214_502564533257811_7671516284196135536_o12314274_502564693257795_7516419545172937878_o12339647_502564529924478_3959611302387493214_oFB_IMG_144680353024612227795_497300283784236_3088727606628126451_nFB_IMG_1445513369665FB_IMG_1445513376773FB_IMG_1445513379877FB_IMG_1445513382787FB_IMG_1445513387062FB_IMG_1445513390943FB_IMG_1445513398221FB_IMG_1445513402023FB_IMG_1445513406657FB_IMG_1445513410530FB_IMG_1445237987151FB_IMG_1444970837883mexico gallerymexico gallery111140074_478971182283813_2882595448394516550_n11990410_478971198950478_8242652812553610325_n12002248_478971225617142_3198888013043450746_n12006159_478971235617141_5033378205977271148_n11258042_435860053261593_8860907611393416964_n 11216581_452615308252734_1246378374508438473_n 11209463_435860203261578_1813587560896753852_n 11110520_435860219928243_6523768187520291743_n 10995278_435860133261585_3655199035057800984_n 10978631_391386577708941_7523011607850879777_n 10978531_391387534375512_5846272686462340370_n 10968342_390841527763446_7102753397199331671_n 10959474_390584067789192_7645318558730591016_n 10922830_391386304375635_6358240849112283892_n 10432991_396062023908063_5751272518445758531_n 10420020_390841577763441_1932152449547687983_n 10403200_391387767708822_7277713821589189512_n 1548142_387587028088896_5617844418667458077_o 1393895_390584094455856_8212900324764317609_n 11667529_452615174919414_4175565705336698726_n

 

הרב גיא טל – guy2217@gmail.com

תורה מציון מקסיקו בפייסבוק