Montreal - dark banner


כולל תורה מציון במונטריאול הוקם בתשנ”ט, וממוקם ב- Lieberman Beit Midrash of the Hebrew Academy of Montreal. השליחים גם פועלים בארבעה בתי כנסת בקהילה – קהילת תפארת בית דוד ירושלים, קהילת עדת ישראל, קהילת בית ישראל בית אהרון וקהילת בית ציון.

בבוקר יש לשליחים סדר בוקר פנימי עם שיעור שמועבר על ידי הראש כולל. במשך היום השליחים נכנסים לשיעורים ללמד וללמוד עם התלמידים. בהפסקות הם לומדים בחברותא אחד-על-אחד.

אחרי שעות בית הספר, השליחים אחראים על פעילויות לתלמידים בכל הגילאים, שכוללות חוג ללימוד בקיאות, חוג לבר/בת מצווה ושיעורי תורה לסטודנטים. לילה אחד בשבוע הבחורים מקרינים סרט בדירה שלהם לתלמידי התיכון.

כל ערב השליחים לומדים בחברותות עם חברי הקהילה ומעבירים שיעורים לגברים, נשים וסטודנטים בכל גיל ומכל רקע יהודי. השליחים גם מארגנים תוכנויות מיוחדות לאירועים וחגים.

לכולל יש שני פרויקטים מיוחדים: “משפחה לומדת”, שמתקיים במוצ”ש בחודשי החורף – לימוד הורים עם ילדיהם שכולל גם פעילות אומנות יצירתית.

פרויקט הדגל השני נקרא “תוכנית חלוצים”, שמיועד לתלמידי כיתות י’ ו-י”א ומופעל בשיתוף עם ישיבת הכותל והקק”ל. מטרת התוכנית היא לבנות את הדור הבא של מנהיגי היהדות הדתית. שיא התוכנית הינה משלחת בת שבוע בישראל.

מדרשת ציון, בית המדרש לנשים של הכולל, מציע שיערים שבועיים לנשים בכל הגילאים, סדרות מיוחדות ולימוד בחברותא.

בראש הכולל במונטריאול עמדו שבעה ראשי כולל עד כה: הרב דוד ונעמי אנסבכר (תשנ”ט), הרב יצחק ואהובה נריה (תש”ס-תשס”ב), הרב ברוך ויעל פלסקו (תשס”ג-תשס”ז), הרב ישי ושרית ליסנר (תשס”ח-תש”ע), הרב נדב ודורית לוין (תשע”א-תשע”ג), הרב אמנון וגיתית הרמן (תשע”ד-תשע”ו) והרב ידידיה ונטע נוימן (תשע”ז-).

בשנה זו ממשיכים משפחת נוימן בשליחותם ופועלים עם הבחורים: אפי רחמים, דניאל אבינועם, נתן אילני ורועי צור.

בקרו אותנו בפייסבוק

 


ראש כולל:
הרב ידידיה ונטע נוימן (בית אל, גבעת שמואל)

בחורים:

אפי רחמים (מעלות)
דניאל אבינועם (מעלות)
נתן אילני (אורות שאול)
רועי צור (הר עציון)

מנכ”ל:
מרים ממן

 

 

שליחי העבר

 

תשע”ח

תשע”ז

תשע”ו

תשע”ה

ראש כולל:
הרב ידידיה ונטע נוימן (בית אל)
בחורים:
אוריאל בוכריץ (קרית שמונה)
בניה קפלן (קרית שמונה)
בועז סילברמן (הר עציון)
חגי קרשנר (הר עציון)
ראש כולל:
הרב ידידיה ונטע נוימן (בית אל)
אברך:
עשהאל ודנה לוין (אילת ומדרשת הרובע)
בחורים:
עידן כרסנטי (קרית שמונה)
יצחק וייס (הר ברכה)
מרדכי חדד (הר עציון)
ראש כולל:
הרב אמנון וגיתית הרמן (בימ”ד ספרדי)
אברך:
עשהאל ודנה לוין (אילת ומדרשת הרובע)
בחורים:
זאבי פילזר (קרית שמונה)
יוחאי עוקשי (אור עציון)
ערן זוכמן (מעלות)
יהושע דילר(מעלות)
ראש כולל:
הרב אמנון וגיתית הרמן (בימ”ד ספרדי)
אברך:
רועי ורותי מועלם (מעלה גלבוע ולינדבאום)
בחורים:
יהושע סיסטר (קרני שומרון)
יוסף קצב (חיספין)
שלום עורקבי (מעלה אפריים)
עקיבא דוידסון (הר עציון)

תשע”ד

תשע”ג

תשע”ב

תשע”א

ראש כולל:
הרב אמנון וגיתית הרמן (בימ”ד ספרדי)
אברך:
אריה ורחלי גרוס (בית אל)
בחורים:
אריאל הבר
מאור לאופר
תומר טהרבלסי
ראש כולל:
הרב נדב ודורית לוין (הכותל)
אברך:
אריה ורחלי גרוס (בית אל)
בחורים:
ראובן ברקוביץ (מעלות)
שי דוידוביץ’ (מעלות)
ישי שוקרון (שדרות)
ראש כולל:
הרב נדב ודורית לוין (הכותל)
אברך:
אריה ורחלי גרוס (בית אל)
בחורים:
אליהו וסרמן (מעלות)
עידו חברוני (מעלות)
יונתן טוקייר (הכותל)
ראש כולל:
הרב נדב ודורית לוין (הכותל)
אברך:
עידו ושירה טאובר (מעלה אדומים)
בחורים:
אוריאל דוד (הכותל)
צבי סחייק (הכותל)
משה מנדלסון (הכותל)

תש”ע

תשס”ט

תשס”ח

תשס”ז

ראש כולל:
הרב ישי ושרית ליסנר
אברכים:
דוד ומיטל צביאל (רעננה)
עידו ושירה טאובר (מעלה אדומים)
בחורים:
יצחק לאובר (עכו)
אריאל צ’סנר (הר עציון)
גיל קלמפרט (נהריה)
ראש כולל:
הרב ישי ושרית ליסנר
אברכים:
דוד ומיטל צביאל (רעננה)
עידו ושירה טאובר (מעלה אדומים)
בחורים:
עקיבא בראונר (הר עציון)
מתי גוטליב (שבות ישראל)
עידו קליין (הר עציון)
ראש כולל:
הרב ישי ושרית ליסנר
אברכים:
דוד ומיטל צביאל (רעננה)
עידו ושירה טאובר (מעלה אדומים)
בחורים:
מאיר בוחניק (הר עציון)
אריאל בן דוד (מעלה אדומים)
משה ברנשטיין (הר עציון)
חיים יעקבסון (הר עציון)
ראש כולל:
הרב ברוך ויעל פלסקו (שעלבים)
אברכים:
דוד ומיטל צביאל (רעננה)
יצחק וסמדר עמר (הכותל)
עליון וליילה שמש (עטרת כהנים)
בחורים:
אליהו ביר (מעלה אדומים)
אביעד יוסף (הר עציון)
יעקב צימרמן

תשס”ו

תשס”ה

תשס”ד

תשס”ג

ראש כולל:
הרב ברוך ויעל פלסקו (שעלבים)
אברכים:
דוד ומיטל צביאל (רעננה)
יצחק וסמדר עמר (הכותל)
עליון וליילה שמש (עטרת כהנים)
ניר והדס גרוסמן (הר עציון)
בחורים:
שלמה גולדברג
אריאל ורדיגר (מעלות)
מאיר מולד
ראש כולל:
הרב ברוך ויעל פלסקו (שעלבים)
אברכים:
שמואל וליאת יכמן (הר עציון)
יצחק וסמדר עמר (הכותל)
ניר והדס גרוסמן (הר עציון)
בחורים:
אברהם בראונר (אפרת)
יהושע סטוקר (אפרת)
ישי קלר (אפרת)
ראש כולל:
הרב ברוך ויעל פלסקו (שעלבים)
אברכים:
שמואל וליאת יכמן (הר עציון)
יצחק וסמדר עמר (הכותל)
ניר והדס גרוסמן (הר עציון)
בחורים:
מרדכי אשר עטר (נווה דקלים)
אלעד קורסיה (פתח תקווה)
איתי קליין
ראש כולל:
הרב ברוך ויעל פלסקו (שעלבים)
אברכים:
עמנואל ונעמי כהן (אור עציון)
יניב ואסתר עקיבא (כרם ביבנה)
בחורים:
יאיר אולמן (שעלבים)
עבדיאל גרוס (פתח תקווה)
שי פרץ (בר אילן)
יעקב שרייבר (שעלבים)

תשס”ב

תשס”א

תש”ס

תשנ”ט

ראש כולל:
הרב יצחק ואהובה נריה (אור עציון)
אברכים:
עמנואל ונעמי כהן (אור עציון)
יניב ואסתר עקיבא (כרם ביבנה)
בחורים:
בן-ציון וייס (קרני שומרון)
יעקב כהן (קרית שמונה)
אלחנן נוימן (קרני שומרון)
יוסי פינץ (קרני שומרון)
ראש כולל:
הרב יצחק ואהובה נריה (אור עציון)
אברכים:
משה ויעל כהן (אור עציון)
יניב ואסתר עקיבא (כרם ביבנה)
בחורים:
אביעד בכורי (הכותל)
עוזר שטול (שדמות נריה)
ראש כולל:
הרב יצחק ואהובה נריה (אור עציון)
אברך:
חנן ומיכל אדד (שדמות נריה)
בחורים:
עידו בן-אהרון (הכותל)
אלעד היבשר (הכותל)
ראש כולל:
הרב דוד ונעמי אנסבכר (הר עציון)
אברך:
יעקב ושירה פוקס (אלון מורה)

12745851_10153503001382804_7364446152941632148_n12688315_10153498287162804_7863070229698458020_n12670207_10153498287112804_8310305191562428155_n12698242_953578511399157_7992465347633559436_o12716312_953578591399149_8479998753287417887_o11138507_1053938744644558_8421954196750365503_n12622072_1053939114644521_6582191487940465048_o12654380_1053938934644539_2120062238872427843_n12670083_10153483071722804_2909356959958646238_n12647453_10207784767793344_6851907157554186005_n12647280_10153471643292804_8434600715399542258_n12647434_10153471643417804_937466357198854850_n11251206_10153462932042804_2985478073660183243_n12439090_10153462931642804_6382097194386718242_n12439323_10153462931402804_4332625902332184055_n12540938_10153462931532804_3290246042892043295_n12552561_10153462931697804_4175278256291456240_n12552975_10153462931872804_3937040270451624631_n12553041_10153462931787804_3684754917881608618_n12572997_10153462931332804_3258855037028226378_n12553069_10153461160592804_5724882075358296569_n12143130_10153451957942804_3237547303982503317_n12400862_10153451957977804_7936929815545130487_n12472258_10153451958282804_3400072845734947426_n12565549_10153451958097804_1886124059845318368_n1927658_10153449987192804_6970967668775261182_n12400650_10153449987427804_128950590509551729_n12439083_10153449987677804_3986681321681869045_n12507427_10153449987217804_6776692032950562755_n12509038_10153449987622804_7817025241595584663_n12573698_10153449987252804_578555813985136691_n8299_10153444466102804_5721861069321487323_n12494811_10153444843167804_8133845824845476411_n12507227_10153444842932804_1591137202380000175_n12522972_10153444842877804_411937111588857494_n10401443_10153436069037804_2129119681764290712_n10623738_10153332345777804_9016508410286384885_o10623738_10153332348767804_4847486857064815375_o11215167_10153356084687804_2377544785917730649_n11215729_1010166342337508_1180012634153419546_n11251816_10153332349502804_6481093863853903701_o11707692_10153332346802804_7191055428148450770_o11707692_10153332350597804_7026552211157728113_o12027199_10153332348087804_3955260290726654111_o12138461_10153332349182804_8888429199741822635_o12182547_10153332348377804_1770536837077293432_oa href=”http://able2.leverage.it/wp-content/uploads/2014/05/12185040_10153332347222804_3367711954069137271_o.jpg” rel=”attachment wp-att-24800″>12185040_10153332347222804_3367711954069137271_o12185191_10153332348922804_8172606252912779381_o12185234_10153332347717804_3375053544473446330_o12185306_10153332344177804_1598050881590506483_o12185394_10153332347167804_2576823877002554170_o11224798_10153332350662804_8700819918885803475_o11227591_10153353504587804_6973387496608660794_o12182608_10153332347417804_803681217758204878_o12184146_10153332348017804_3388283513594430892_o12185478_10153332348687804_3044363634106978246_o12185503_10153332347447804_7932748815775819929_o12185589_10153332348482804_5536701063187760200_o12186328_10153332350532804_1842681670010216923_o12186454_10153332347817804_3127799336073891651_o12186485_10153332346617804_2476360430092080836_o12186669_10153332347712804_2387225523997833317_o12186669_10153332347922804_4030881541140495549_o12186853_10153332348782804_6109389834528484220_o12188042_10153332348832804_4779685242084461015_o12188088_10153332348967804_4867785144918275380_o12188118_10153332345157804_4552660485571273271_o12188130_10153332346732804_4474868484772158640_o12189229_10153332346667804_8871254143582977122_oFB_IMG_144666391484012185517_10153332348507804_1142079380924218436_o12185580_10153332349082804_5553263491920564539_o12186697_10153332347992804_1809106770199063913_o12186821_10153332348227804_8685028688484712774_o12189254_10153332348167804_6355277511798119298_o12189310_10153332349062804_7552585492667110640_o12189884_10153324002642804_6409116247589440549_n12190848_10153324002467804_575222781070358757_n12191117_10153332347652804_8415608759281717535_o12191156_10153332347572804_1759724727521225065_o12193803_10153324002387804_4201154547536991397_n12194505_10153332348317804_2214191864862540280_o12195008_10153332346507804_1197838032888304159_o12195015_10153332350517804_17204998163208054_o12208300_10153336572482804_5272323347658382388_n12208675_10153336476602804_7743617530768835634_n12219390_10153345070407804_1068012709720089155_n12227563_10153346910117804_2212346753642665552_nFB_IMG_1446196379677906036_10153332349542804_1519501674934069243_o12189352_10153332348592804_2437604070485003178_o12189512_10153332349242804_5829564448424852331_o12194578_10153332349757804_6607614872072483417_o12194887_10153332346422804_7502690268629954695_o12227620_10153336572537804_1719065489473160405_n12232765_10153332348147804_696484148942183948_o12234947_10153335246742804_424800169503616270_n12238321_10153343679517804_8794784140159831079_o12238509_10153353504407804_5930663805561058897_o12240293_10153353507307804_4693645940603398213_o12240430_10153343679202804_9020408789973069633_o12240982_10153343678277804_2281457889423989342_o12244430_10153353504472804_7990222873993590235_o12244721_10153353507002804_3005373920345095025_o12244831_10153353505662804_1991198412869545244_o12246616_10153356084487804_6171556463613500453_n12248044_10153353504237804_3736728707553163383_o12250086_10153356084822804_2937408260806720890_n12232913_10153332348892804_97387306644592785_o12232949_10153343679252804_1906503814194782012_o12241008_10153343678092804_2444671618363374939_o12241214_10153336476647804_7233261489372391730_n12273706_10153353504412804_2084695999737595261_o12274373_10153359789547804_3800984944857999298_n12278857_10153364198527804_9216049116585139110_n12279017_10153359789387804_5055499111124822981_n12279107_10153345070507804_612903919259784655_n12291730_10153353503112804_6417121801260668950_o12301463_10153356084627804_7355504190006301825_n12301748_10153356084547804_3744963993600176888_n12307356_10153375071992804_2471284686464120551_o12308677_10153356084587804_6503819823877470973_n12308726_1285827548112530_7925529545400362707_n12308804_10153375073462804_6656097797703662361_n12417722_471077636435623_5778685918245580955_n1794818_10153324002702804_8384872436950387835_n1923776_10153434397807804_722671325977008765_n12274605_10153346910057804_6692674164041299847_n12278830_10153359789647804_3193431166946086037_n12299105_10153359789492804_567331194178551682_n12299221_10153359789802804_7619246646852085045_n12311240_10153364198322804_916018971279069173_n12313539_10153359789887804_8226026672811406555_n12316339_10153370631882804_3011817778177414433_n12339376_10153375072052804_2722729839868028732_o12341485_10153370631772804_3460591650660345649_n12362755_10153391133342804_3808268587785220_o12371170_10153387651322804_8694813721746907151_oFB_IMG_1446663925466FB_IMG_1446803530246FB_IMG_1449079256277FB_IMG_1449079259249FB_IMG_1445331962542FB_IMG_1445237728564FB_IMG_1445237575805FB_IMG_1445236444696FB_IMG_1445163381008FB_IMG_1445163374826FB_IMG_1445163369390FB_IMG_1445163366739FB_IMG_1445163363944FB_IMG_1445163359574FB_IMG_1444970880103FB_IMG_1444970874669FB_IMG_1444970870055FB_IMG_1444935106087FB_IMG_1444935086607FB_IMG_1444935082157FB_IMG_1444935076921FB_IMG_1444935074408FB_IMG_1444935060802FB_IMG_1444935056072FB_IMG_1444935043821FB_IMG_1445237738094FB_IMG_1444886689561FB_IMG_1444886679670FB_IMG_144488646672310685584_10152435498422804_1039676684406029604_n 10665696_10152423113707804_5468750057956254405_n 10653524_10152447733597804_8917041523950287006_n10649669_10152436850082804_3999987699705867026_n 10629561_10152537013932804_8775864861075668730_n 10626465_10152423922302804_1502582907946272250_n 10622751_10152407858557804_2621007949010659644_n 10615977_10152423641732804_3406752277623602012_n 10615623_10152429587507804_5414699540578839479_n 10532940_10152447733602804_6601376269262952289_n 10521370_10152489185012804_1898746077654097706_n 10517473_10152489184842804_1203901513782553146_n 10516632_10152402884632804_3106441635866157411_n 10414639_10152258819777804_2840357162588445944_n110384109_10152436765157804_5332254215492352152_n1 10371944_10152537013952804_5334251741202062531_n1 10351453_10152423113612804_1134652720066861360_n1 1912410_10152435498337804_5887091880171150442_n1 1794713_10152493116432804_1507448254160357017_n1 10690096_10152537013922804_4324427729536228693_n

כתובת:
5700 Kellert Ave. Cote St. Luc, Montreal, Qc.

כתובת למייל:
P.O. Box 384
Cote St.Luc, Quebec, Canada
H4V 2Y5

טל: 514-486-5718 (משרד)
514-487-9279 (בית מדרש)

פקס: 514-482-0574

אי-מייל: info@ktmmtl.org

אתר: www.ktmmtl.org

תורה מציון מונטריאול בפייסבוק