Cape Town - dark banner


ביוזמת הרב יונתן גלאס, שמוביל את הכולל עד היום, ובתמיכת הקרן לחינוך יהודי בתפוצות על שם ל.א. פינקוס, הישיבה של קייפטאון – כולל תורה מציון הראשון בעולם – נפתחה בשנת תשנ”ה (1995).

הבחורים של תורה מציון מגיעים למגוון רחב של בתי ספר, כשכל אחד אחראי על בית ספר אחד ברשת בתי ספר הרצליה: בית הספר היסודי Constantia, בית הספר היסודי Highlands, בית הספר היסודי ויצמן, חטיבת הביניים, והתיכון. כל בחור אחראי על החינוך היהודי הבלתי פורמלי ועל הפעילויות השונות בבית הספר שלו.

בשעות אחר הצהריים כל הבחורים מתכנסים בבית המדרש של הMarais Road Shul -. בבית המדרש הבחורים לומדים סדר צהריים פנימי, ואחריו הם לומדים בחברותא עם חברי הקהילה. שני לילות בשבוע, השליחים נוסעים לשכונות אחרות – מילנרטון וקלרמונט – ללמוד עם חברי הקהילות האלו. השליחים גם מארגנים פעילויות לסטודנטים, ולומדים איתם בחברותות.

בקיץ הבחורים עובדים כמדריכים במחנה הקיץ של בני עקיבא דרום אפריקה.

בשנת 2014 תורה מציון ארגנה מפגש בוגרים ועולים בישראל לכבוד 20 שנים לישיבה בקייפטאון.

הכולל החל בראשותו של הרב ג’וני גלאס ומאז כיהנו עוד שבעה ראשי כולל: הרב יוסי ואסתר סלוטניק (תשנ”ח), הרב רפי ושרי וולף (תשנ”ט), הרב רפי ואביטל קדוש (תש”ס-תשס”א), הרב אורי וטובה איינהורן (תשס”ב-תשס”ד), הרב נחום ושרה רום (תשס”ה-תשס”ז), הרב משה ומוריה אורדמן (תשס”ח-תש”ע), הרב איתן ומירב בן דוד (תשע”א-תשע”ב) והרב סם טורגוד (תשע”ג-נוכחי).

הבחורים בשנה זו: יעקב בלוך, אמיתי סלומון, שבתי פסין ואוריה סלע.

בקרו אותנו בפייסבוק


בחורים:
יעקב בלוך (שדמות נריה)
אמיתי סלומון (עתניאל)
שבתי פסין (הכותל)
אוריה סלע (חיספין)

 

 

 

שליחי העבר

 

תשע”ח

תשע”ז

תשע”ו

תשע”ה

בחורים:
דוד שראל ברטלר (שדמות נריה)
צוריאל טף (עתניאל)
אוריה סלע (ישיבת הגולן)
בחורים:
ג’וש בראונוולד (מעלה אדומים)
צבי מייקלסון (הר עציון)
יהונתן לוין (גבעת המיבתר)
בחורים:
אהרון שקולניק (בני-דוד)
אליה פוקס (בני-דוד)
נתנאל מינס (בית-יתיר)
דניאל חלה (עכו)
אמיתי גורדון (גבעת המיבתר)
יהונתן לוין (גבעת המיבתר)
בחורים:
ניבי הראל (נתיבות)
עמיעד נבון (מעלות)
גבע פרנקל (הכותל)
מאיר רוזנבלט (הר עציון)
יוסי עמירם
שבי בוזנח (עלי- בני דוד)

תשע”ד

תשע”ג

תשע”ב

תשע”א

בחורים:
שמואל גרוסבאום (הר עציון)
תומר היימן(הר עציון)
דוד פוקס (חולון)
איתן איצקוביץ’ (כרם ביבנה)
בחורים:
דניאל לויאן (הר עציון)
אבישי לוין (מעלה אדומים)
עידו ליפשיץ (עותניאל)
דותן פרנג’י (עותניאל)
דובי קנוהל (איתמר)
ראש כולל:
הרב איתן בן דוד (מעלה אדומים)
בחורים:
יאיר בדל (חולון)
רועי בורנשטיין (מעלה אדומים)
יוסף וארדקיס
עמנואל טראו (חולון)
אפרים סגל
ראש כולל:
הרב איתן בן דוד (מעלה אדומים)
בחורים:
שי משה בלקין (שיח)
נעם ורהפטיג (ירוחם)
דליק סמקאי (שדמות נריה)
אוריאל פרידליך (פתח תקוה)

תש”ע

תשס”ט

תשס”ח

תשס”ז

ראש כולל:
הרב משה ומוריה אורדמן (הכותל)
אברך:
אברהם ונעה גרוס (הר עציון)
בחורים:
עקיבא ברין (הר עציון)
יוני לוי (הר עציון)
נתנאל פיוטרן (עלי)
אמיתי קושיצקי (פתח תקוה)
ראש כולל:
הרב משה ומוריה אורדמן (הכותל)
אברך:
אברהם ונעה גרוס (הר עציון)
בחורים:
דורון צ’יטיז (הר עציון)
איציק השכל (הר עציון)
ישי וולפוביץ (פתח תקוה)
יעקב אוריאל פינסקי (הר עציון)
אלי שמלר (הר עציון)
ראש כולל:
הרב משה ומוריה אורדמן (הכותל)
בחורים:
אלעד אלפסי (כרם ביבנה)
מאיר בן עבו (כרם ביבנה)
צבי גרינוולד (כרם ביבנה)
אלירן מזלתרים (נווה דקלים)
מיכאל שטינמץ (הכותל)
ראש כולל:
הרב נחום ושרה רום (מרכז הרב)
בחורים:
נדב זיסבלט (הר עציון)
אורי מנוביץ (הר עציון)
אודי סמנה (נתיבות)
שמואל פייפר (שיח)
ראובן קומר

תשס”ו

תשס”ה

תשס”ד

תשס”ג

ראש כולל:
הרב נחום ושרה רום (מרכז הרב)
בחורים:
מנחם אריאב (הכותל)
אוריאל וינברג
שי שלום חלה (היכל אליהו)
עדו פלד (הכותל)
איתי פלד (הכותל)
אלון פרידמן (שעלבים)
ירמיהו ראיבי (היכל אליהו)
ראש כולל:
הרב נחום ושרה רום (מרכז הרב)
בחורים:
רועי אופן (עלי)
אביחי חביביה (רחובות)
אהרון אליסף חסדאי (מעלה גלבוע)
יהודה נוימן (שעלבים)
איתי פרקש (מעלה אדומים)
אביב רון (פדואל)
ראש כולל:
הרב אורי וטובה איינהורן (הר עציון)
בחורים:
ארז בינדיגר (רמות)
יהושע (שייע) בראונר (קרית שמונה)
אילון חורי (רחובות)
אליאב אשרי (הר עציון)
חיים לזיר (הר עציון)
דניאל פרידמן (הר עציון)
ראש כולל:
הרב אורי וטובה איינהורן (הר עציון)
בחורים:
שמואל אלדר (בני דוד)
שוקי בלס (שדרות)
מתניה חיים פישהיימר (עטרת כהנים)
מנחם קרמרסקי (הר עציון)

תשס”ב

תשס”א

תש”ס

תשנ”ט

ראש כולל:
הרב אורי וטובה איינהורן (הר עציון)
בחורים:
יוסי גונן (שדרות)
תומר מנשרי (שדרות)
אסי עובדיה (שדרות)
נתנאל פרידלר (מעלות)
גבריאל רייס (נווה דקלים)
שי פרץ (אור עציון)
עמית שטראוס (מעלות)
ראש כולל:
הרב רפי ואביטל קדוש (שילה)
בחורים:
שחר בן-חמו (אור עציון)
יאיר גורדין (בית אורות)
אריאל גלוגוער (מעלה אדומים)
תומר דנציגר (מעלה אדומים)
חגי היבשר (קרית שמונה)
יאיר זאב הינדין (הר עציון)
אופיר זנבר (שיח)
שמוליק ינאי (הר עציון)
משה מלר (הר עציון)
יעקב פלדמן (מעלה אדומים)
דוד פלדמן (הר עציון)
נתנאל קלן (הר עציון)
ראש כולל:
הרב רפי ואביטל קדוש (שילה)
ראש ישיבה:
רפי ושרי וולף (קול תורה)
בחורים:
ענר ירדן (בני דוד)
שי צומעי (צור) (חיספין)
אודי רגונס (בני דוד)
יונתן (יוני) רוזנברג (בני דוד)
אסי אהרונוב (מעלה אדומים)
עדיאל ולטפריד (אלון מורה)
שאול בטיש (אלון מורה)
אבי קליין (הר עציון)
הלל מייזלס (הר עציון)
ראש ישיבה:
הרב רפי ושרי וולף (קול תורה)
בחורים:
אמיתי בן-נון (אור עציון)
איתי אייזנברג (אור עציון)
עדי גדסי (מעלה אדומים)
הראל פניגשטיין (בני עקיבא)
נדב קדרון (הר עציון)
אוהד ליבי (קרני שומרון)
חיים רואש (קרני שומרון)

תשנ”ח

תשנ”ז

תשנ”ו

תשנ”ה

ראש כולל:
הרב יוסי ואסתר סלוטניק (הר עציון)
בחורים:
יוני בן-דוד (הר עציון)
נועם ויינשטיין (קרני שומרון)
יוני ניסנבוים (הר עציון)
מאיר אגמי (אור עציון)
שלמה בלס (דימונה)
איתמר ברנשטיין (הר עציון)
עמיחי מילוא (אור עציון)
אייל רייס (עין צורים)
חנוך רובין (בני דוד)
משה שטראוס (קרני שומרון)
בחורים:
שי ינאי (הר עציון)
נתן כבדה (הר עציון)
חגי רוט (ימית)
אוהד בר דוד
חגי ניקריטן (הר עציון)
ישי פריד (אור עציון)
משה הרביבו (קרני שומרון)
אורן גרטנר
בחורים:
צחי אור (קרני שומרון)
הראל אמיר (הר עציון)
אבישלום בן-שושן (קרני שומרון)
ישראל ויינברגר (שעלבים)
עמי יוסף (כרם ביבנה)
זאב יעקובסון (הר עציון)
דודי פוקס (אלון מורה)
יובל הדס (הר עציון)
שוקי זקבך (אור עציון)
אבישי יונגר (הר עציון)
משה קוקה (קרני שומרון)
בחורים:
גדי אלמקייס (הר עציון)
ברוך בן פזי (הר עציון)
מתי נחשון (הר עציון)
משה קורנבלום (הר עציון)
אבינועם גוטליב
דוד אודס (הר עציון)
נתנאל בראון (הר עציון)
אלדד זמיר (הר עציון)
פאול לוין (הר עציון)
וולוה מאירסון (הכותל)
אלי סיזל (הר עציון)
לירון כהן
גרשון פרוש (הכותל)

12615295_1720078934895109_289196314485814826_o12646652_1720078591561810_1649097900529388103_o12658023_1720079001561769_3883280651145605983_o12710772_1720078784895124_9135932016580856983_o12715860_1720078998228436_8010631933839848249_o12651285_1719092314993771_8504880775530272330_n12525593_1715660815336921_2180795062133646464_o12604881_1715660958670240_623884167164575649_o12622068_1715660832003586_2952654606525200992_o12628347_1715660155336987_6878556100766113539_o12640420_1715660838670252_4845437779990699994_o12646667_1715660992003570_2156938575000204326_o12646914_1715660225336980_4624330035505125568_o12593674_1715136788722657_7075396030966019174_o12494893_1711651105737892_10655296206393448_n1909384_10156573817400227_4724883820131494016_o886249_1070998426277685_2249249703680890799_o1620624_193353777679745_1039631369417808216_n1935384_776194242515588_5570364007916617628_n10391963_776194325848913_3168771720938689494_n10552630_1420415911600891_1019026100633737587_n10644589_10208332110520665_7003744367442595454_o12401800_10208332127641093_1630506715529737120_o12440702_1070998366277691_8208360395184022456_o12465959_1110444232329391_2628415785504192066_o12466042_1070998486277679_1058586558947121749_o12474060_1070998309611030_4512853090821516030_o12313601_1132011626808948_5995744460016377094_n12347713_1133521926657918_6865918785374156634_n12373281_1133521639991280_7555013387848666624_n12347706_1700359963533673_9002445906255743123_n12240835_1694215090814827_5077995842659480848_o11225246_1683277688575234_4608935099033948196_o886048_1692645717638431_6590778644104990544_o11051770_1692645600971776_7378299152939853979_oFB_IMG_1445236893100FB_IMG_1445236884899FB_IMG_1445236877616FB_IMG_1445236872036FB_IMG_1445236867042FB_IMG_1445236857420תוכנית-שורשים-3 20140513_200644_2 20140514_090654 20140514_101715 20140514_113649 20140514_121335 20140514_131302 Cape-Town1 Cape-Town2 Cape-Town3 Rav-Rafi-Kadosh-Hillel-Maizels משפחת-קדוש תוכנית-שורשים-2

כתובת:
31 Arthur’s Rd,
Sea Point 8005
South Africa

טל: +27 21 439 9867

פקס: 0862724001

תורה מציון קייפטאון בפייסבוק